Coláiste Oideachais Eaglais na hÉireann

Cuireann Coláiste Oideachais Eaglais na hÉireann na cúrsaí seo a leanas ar fáil:

  • An chéim Baitsiléir in Oideachas, an cháilíocht a theastaíonn de ghnáth chun múineadh i mbunscoileanna in Éirinn
  • Dioplóma Iarchéime i dTacaíocht Foghlama agus Riachtanais Speisialta Oideachais
  • An Teastas do Chúntóirí Riachtanas Speisialta

Cliceáil anseo i gcomhair tuilleadh eolas ar ár gcúrsaí

éiri an mBunmhúinteoireacht

Tá Coláiste Oideachais Eaglais na hÉireann ar cheann de na cúig choláiste oideachais i bPoblacht na hÉireann a thugann an chéim Baitsiléir in Oideachas (B. Ed.), an ghnáthcháilíocht a theastaíonn chun múineadh i mbunscoileanna in Éirinn.

Faisnéis do mic léinn

Tá Coláiste Oideachais Eaglais na hÉireann ann do mhic léinn fhireanna agus bhaineanna. Tá cóiríocht chónaithe le fáil sa Choláiste, agus bíonn seomra staidéir/codlata dá c(h)uid féin ag gach mac léinn.