Coláiste Oideachais Eaglais na hÉireann

Cliceáil anseo i gcomhair tuilleadh eolas ar ár gcúrsaí

Coláiste Oideachais Eaglais na hÉireann
96 Bóthar Ráth Maonais Uachtarach,
Baile Átha Cliath 6,
Éire.


Teil: + 353 (0)1 497 0033
Facs: + 353 (0)1 497 1932
Ríomhphost: info@cice.ie


cliceáil le haigh sonraí

Riachtanais Speisialta

Déanann Coláiste Oideachais Eaglais na hÉireann, i gcomhar leis an Rannóg Oiliúna Múinteoirí sa Roinn Oideachais & Eolaíochta, forbairt phroifisiúnta leanúnach a thairiscint ag leibhéal dioplóma iarchéime, do mhúinteoirí atá ag obair i láthair na huaire le daltaí a bhfuil riachtanais tacaíochta foghlama acu agus riachtanais oideachais speisialta. Ollscoil Bhaile Átha Cliath, Coláiste na Tríonóide, a dhéanann an cúrsa a chreidiúnú. Tá céimithe an chúrsa i dteideal cur isteach ar chúrsaí breise staidéir a dhéanamh ar leibhéil Mháistir i gcoláistí/ in ollscoileanna éagsúla.