Coláiste Oideachais Eaglais na hÉireann

Cliceáil anseo i gcomhair tuilleadh eolas ar ár gcúrsaí

Coláiste Oideachais Eaglais na hÉireann
96 Bóthar Ráth Maonais Uachtarach,
Baile Átha Cliath 6,
Éire.


Teil: + 353 (0)1 497 0033
Facs: + 353 (0)1 497 1932
Ríomhphost: info@cice.ie


cliceáil le haigh sonraí

Maidir le CICE

Tá Coláiste Oideachais Eaglais na hÉireann ar na coláistí oiliúna múinteoirí is sine in Éirinn. Ábhar mórtais ag an gColáiste an traidisiún fada seanbhunaithe atá aige in oiliúint a chur ar bhunmhúinteoirí, agus beidh an comóradh dhá chéad bliain á cheiliúradh sa bhliain 2011. Tá fás sunstasach tagtha ar an gColáiste in imeacht na mblianta; chuidigh an t-aistriú go dtí an suíomh nua i Ráth Maonais sa bhliain 1969 leis an bhfás sin.

Le blianta beaga anuas bhunaigh an Coláiste, i gcomhar leis an Roinn Oideachais & Eolaíochta, cúrsaí dioplóma iarchéime don fhorbairt ghairmiúil i dTacaíocht Foghlama agus Riachtanais Speisialta Oideachais. Traenálann sé cúntóirí riachtanas speisialta freisin.

I measc na dtionscnamh eile tá an Lárionad Léitheoireachta, an Tionscadal Oideachais Forbartha & Idirchultúrtha (DICE) agus foilseacháin CICE.

Chun tuilleadh a léamh fúthu sin agus faoi ghnéithe eile den Choláiste, cliceáil ar na naisc ar chlé.