Coláiste Oideachais Eaglais na hÉireann

Cliceáil anseo i gcomhair tuilleadh eolas ar ár gcúrsaí

Coláiste Oideachais Eaglais na hÉireann
96 Bóthar Ráth Maonais Uachtarach,
Baile Átha Cliath 6,
Éire.


Teil: + 353 (0)1 497 0033
Facs: + 353 (0)1 497 1932
Ríomhphost: info@cice.ie


cliceáil le haigh sonraí

Leathanach na Foirne

An Príomhoide

Sydney Blain
An Príomhoide le CICE
 

An Fhoireann Acadúil

Gretchen Dawson
Coirpoideachas
Dermot Delahunt
Oideachas Amharcealaíon
Julie Duane
Oideachas Drámaíochta
Rosalind Duke
Oideachas Forbartha & Idirchultúrtha
Jacqueline Fallon
Oideachas Luath-Óige
Margaret Farrar
Stiúrthóir Cleachtadh Múinteoireachta – Forbairt Ghairmiúil
Christine Ferguson
Modhanna don Oideachas Reiligiúnach
Leo Frost
Matamaitic – Modhanna Matamaitice – TFC
Susan Good
Oideachas Reiligiúnach
Audrey Johnston
Oideachas Sóisialta, Pearsanta & Sláinte
Eamonn Mc Cauley
Tacaíocht Foghlama/Riachtanais Oideachais Speisialta
David Mc Keon
Tacaíocht Foghlama/Riachtanais Oideachais Speisialta
Ruby Morrow
Oideachas Uileghabálach - Tacaíocht Foghlama/Riachtanais Oideachais Speisialta
Áine O'Neill
Tacaíocht Foghlama/Riachtanais Oideachais Speisialta
Deirdre Ní Chonghaile
Modhanna Múinte na Gaeilge
Geraldine O'Connor
Oideachas Sóisialta, Imshaoil & Eolaíochta
Finian O'Shea
Tacaíocht Foghlama/Riachtanais Oideachais Speisialta
Keith O'Sullivan
Béarla – Modhanna Béarla /English - English Methods
Ian Packham
Oideachas Ceoil
Edgar Swann
Oideachas Reiligiúnach
Lucy Turley
Oideachas Amharcealaíon
Máire Uí Mhaicín
Gaeilge
Déirdre Walshe
Tacaíocht Foghlama/Riachtanais Oideachais Speisialta
Máirín Wilson
Tacaíocht Foghlama/Riachtanais Oideachais Speisialta
 

Learbharlannaí

Valerie Coghlan
 
 

Sparánaí

Suzanne Campbell
 
 

Séiplíneach

Neil McEndoo
 
 

Bainisteoir Seirbhísí Tí

Amanda Clyne
 
 

An Tionscadal Oideachais Forbartha & Idirchultúrtha (DICE)

Matthias Fiedler
 
Astrid Pérez-Piñán