Coláiste Oideachais Eaglais na hÉireann

Cliceáil anseo i gcomhair tuilleadh eolas ar ár gcúrsaí

Coláiste Oideachais Eaglais na hÉireann
96 Bóthar Ráth Maonais Uachtarach,
Baile Átha Cliath 6,
Éire.


Teil: + 353 (0)1 497 0033
Facs: + 353 (0)1 497 1932
Ríomhphost: info@cice.ie


cliceáil le haigh sonraí

Ag dul leis an mBunmhúinteoireacht

Tá Coláiste Oideachais Eaglais na hÉireann ar cheann de na cúig choláiste oideachais i bPoblacht na hÉireann a thugann an chéim Baitsiléir in Oideachas (B. Ed.), an ghnáthcháilíocht a theastaíonn chun múineadh i mbunscoileanna in Éirinn. Cuireann an coláiste soláthar múinteoirí ar fáil do na bunscoileanna atá faoi bhainistíocht Eaglais na hÉireann agus na sainchreideamh Protastúnach eile.

Cáilíocht phroifisiúnta atá sa chéim B. Ed., a dearadh chun múinteoirí atá faoi oiliúint a chumasú sa raon eolais agus scileanna a bhaineann le gairm na múinteoireachta bunscoile. Déanann an Coláiste Oideachais í a theagasc i gcomhar le Scoil an Oideachais in Ollscoil Bhaile Átha Cliath, Coláiste na Tríonóide (TCD). Déanann na mic léinn freastal ar chúrsaí in CICE agus i gColáiste na Tríonóide.

Is baill de dhá chomhluadar iad mic léinn CICE, ar an ábhar sin, an pobal atá lonnaithe i Ráth Maonais, agus pobal Choláiste na Tríonóide agus a chuid coláistí gaolmhara, atá níos mó agus níos éagsúla. Bíonn deis ag na mic léinn a n-ullmhúchán gairmiúil a dhéanamh i dtimpeallacht a chothaíonn malartú smaointe, plé agus aird indibhidiúil agus a chuireann ar a gcumas san am gcéanna a bhfeasacht phearsanta agus a n-eispéireas pearsanta a leathnú trína mballraíocht i dtimpeallacht na hollscoile, timpeallacht acadúil níos leithne.

Trí bliana a mhaireann an gnáthchúrsa agus bronntar an chéim Baitsiléir in Oideachas de chuid Ollscoil Bhaile Átha Cliath, Coláiste na Tríonóide air. Mic léinn a bhfuil na cáilíochtaí cuí acu agus atá ag iarraidh léamh don chéim onóracha, Baitsiléir in Oideachas, féadfaidh siad clárú don cheathrú bliain agus an staidéar ar fad a dhéanamh i Roinn an Oideachais Mhúinteoirí ar an Ollscoil.